s1

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy!

s3

Wycieczka do Warszawy


11.05

I. Proszę przepisać notatkę  lub wkleić – pojęcia, pozytywne i negatywne skutki globalizacji .Proszę zwrócić uwagę na grupę G 7 w podręczniku i na podział na bogatą Północ i biedne Południe (na tzw. biednym południu jest np. bogata Australia a na tzw. bogatej północy jest biedna Białoruś.) Proszę poczytać i się nauczyć. Temat jest na 2 lekcje.

TEMAT: Problemy współczesnego świata.

Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”, światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych]oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji- Korporacja – rodzaj organizacji społecznej, zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym elementem (substratem) są jej członkowie (korporanci). Członkostwo osób jest tym, co stanowi samą istotę korporacji. Bez członków korporacja nie istnieje.

Globalizację można także rozumieć jako uniwersalizację kultury i zachowań społeczeństw na całym globie. Globalizacja stosunków międzynarodowych jest doskonale widoczna w gospodarce (współzależność gospodarcza poszczególnych państw i uzależnienie ich od procesów zachodzących w innych państwach - recesja, inflacja) i kulturze (muzyka, moda, media) a także w polityce, gdyż np. sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na losy całego świata, ponieważ za każdym razem, gdy wybucha tam wojna, rosną ceny ropy naftowej.

Globalizacja ma też swoje pozytywne strony: szybki postęp technologiczny, łatwiejszy dostęp do nowych wynalazków, łatwość podróżowania i poznawania się ludzi (internet), zbliżenie kultury i wymiana dorobku cywilizacyjnego zmusza państwa do wzajemnej współpracy w celu rozwiązania wspólnych problemów. Negatywne cechy globalizacji to zorganizowana przestępczość międzynarodowa, zanieczyszczenie środowiska, stopniowy zanik tożsamości kulturowej społeczeństw słabiej rozwiniętych.

Polityka

Gospodarka

Kultura i społeczeństwo

Środowisko naturalne

- prawie wszystkie kraje świata są członkami ONZ, która koordynuje współpracę w wielu obszarach;
- większość krajów bogatych przeznacza specjalne fundusze na wsparcie rozwoju w krajach Południa;
- w wielu państwach toczą się konflikty wspierane lub inspirowane przez inne państwa (np. przez sprzedaż broni rebeliantom);
- …..

- większość dóbr, które kupujemy na co dzień (ubrania, komputery, zabawki) produkuje się w innych krajach;
- duża część żywności, którą spożywają Polacy (ryż, cytrusy, kawa, herbata) pochodzi z krajów Południa;
- do produkcji naszych telefonów komórkowych i innych urządzeń zużywa się prawie 30 metali – większość z nich pochodzi z Afryki, Ameryki Południowej i Azji
- …..

- elementy różnych kultur „przenikają” przez granice – jemy kebab, słuchamy amerykańskiej i hinduskiej muzyki, zachwycamy się mangą;
- ludzie stale przemieszczają się w poszukiwaniu pracy, bezpieczeństwa lub po prostu na wakacje;
- dzięki internetowi wszyscy staliśmy się odbiorcami i twórcami informacji w sieci, do której ma dostęp co czwarty człowiek na Ziemi;
- ….

- zmiany klimatu wpływają na życie ludzi na całym świecie, choć CO2 emitują głównie państwa bogate;
- w wyniku działalności wielkiego przemysłu (i producentów napojów) kurczą się zasoby wody pitnej dostępne dla zwykłych ludzi;
- lasy tropikalne, które dostarczają tlenu, wycinane są dla celów przemysłowych;
- ….

 Często wydaje nam się że globalne współzależności to abstrakcyjne pojęcie, jest to jednak fragment naszej codziennej rzeczywistości. Można je porównać do sznurków, które łączą ze sobą odległe miejsca. Koniecznie trzeba pamiętać, że po obu ich stronach znajdują się zwykli ludzie – my jako konsumenci i użytkownicy produkowanych dóbr, wyborcy, czytelnicy oraz pracownicy fabryk, w których powstają nasze ubrania i sprzęt, pracownicy kopalń, ludzie, którzy migrują z powodu zmian klimatu.

Pozytywne strony globalizacji

Negatywne strony globalizacji

Możemy łatwiej przemieszczać się między krajami.

Transfer nowoczesnych technologii przyśpiesza rozwój w wielu krajach.

Zwykli ludzie wiedzą więcej o świecie, mogą się komunikować pomiędzy krajami i wspólnie działać.

Kultury narodowe wzbogacają się o elementy pochodzące z innych krajów i regionów (np. dzięki obecności imigrantów).

Toczy się coraz mniej wojen między państwami.

Dzięki handlowi międzynarodowemu kraje lepiej wykorzystują swoje zasoby.

Inwestycje zagraniczne w krajach globalnego Południa tworzą miejsca pracy ograniczając bezrobocie.

....

Coraz więcej osób musi opuszczać swoje kraje z powodu konfliktów wewnętrznych lub zmian klimatu, kraje bogate nie chcą przyjmować tych migrantów.

Rozwój przemysłu na świecie w rosnącym stopniu zagraża klimatowi na ziemi i zwiększa eksploatację surowców naturalnych.

Ogrom informacji dostępnych w Internecie wprowadza komunikacyjny chaos, coraz trudniej jest wybrać informacje użyteczne i prawdziwe.

Kultury na świecie uniformizują się, wszyscy stajemy się podobni i zatracamy swoją odrębność.

Łatwy dostęp do broni i dochody z eksportu surowców mineralnych podtrzymują konflikty wewnętrzne w wielu regionach świata.

Korzyści z handlu nie są rozłożone równomiernie, bardziej korzystają na nim międzynarodowe korporacje i państwa bogate.

Międzynarodowe przedsiębiorstwa inwestujące poza granicami często nie przestrzegają praw pracowniczych i wykorzystują zatrudnionych ludzi.

....

 

Wiele negatywnych konsekwencji globalizacji ma charakter problemów globalnych. Problemy globalne to takie, których nie można rozwiązać w skali jednego państwa czy grupy państw, dotyczą bowiem całej ludzkości, jej trwania i rozwoju. Wśród nich ważne miejsce zajmują zagrożenia dla środowiska naturalnego – zmiany klimatu, przekształcanie się gleb w pustynie, brak dostępu do wody pitnej, zanieczyszczenie powietrza, wycinanie lasów tropikalnych, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych. Równie istotne są problemy rozwoju na świecie – ubóstwo, niedożywienie, brak dostępu do leków i edukacji oraz problemy polityczne – rosnąca skala migracji, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, terroryzm.

PRZESTAŃMY PSUĆ KLIMAT

Zmiany klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Ich główną przyczyną są emisje gazów cieplarnianych (w tym CO2 ), za co w głównej mierze odpowiadają kraje bogate. W Unii Europejskiej produkuje się średnio aż 8,3 tony dwutlenku węgla rocznie na osobę, w Kenii tylko około 300 kilogramów. Niestety to Kenia i inne kraje położone w okolicach równika cierpią najbardziej z powodu zmian klimatu. Wzrost średniej temperatury wpływa na pustynnienie terenów wokół Sahary – do 2020 roku 50 milionom ludzi zagrozi głód, a co najmniej 75 mln osób stanie w obliczu dramatycznych niedoborów wody. Nikt nie jest w stanie ocenić jakie ofiary przyniosą coraz częstsze powodzie (np. w Bangladeszu) i huragany (np. na Karaibach).

MY – OBYWATELE ŚWIATA

Gdyby nie ludzie mieszkający i pracujący w innych regionach świata nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Także życie tych ludzi byłoby inne, gdybyśmy podejmowali inne decyzje i działania. Globalizacja łączy zwykłych ludzi, ale też daje szansę wpływania na świat bardziej niż kiedykolwiek. Ludzie z wielu krajów, jeśli tylko działają wspólnie, w imię jednego celu, są w stanie wpływać na rządy państw, korporacje międzynarodowe oraz środowisko naturalne.

 

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.