s1

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy!

s3

Wycieczka do Warszawy


27-28.04

Temat: Unia Europejska – to temat na 2 lekcje. Zadnie domowe ;

Str. 178- ćwiczenie 1  wykres –proszę  odpowiedzieć na pytania pod wykresem , i ćwiczenie 4 – odpowiedzi odesłać do 5 V 2020 r. proszę napisać do zeszytu jak wyglądały początki integracji , przepisać notatkę , poczytać, nauczyć się.

Za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli (porozumienie) co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego (przede wszystkim: państw lub organizacji międzynarodowych, ale także np. Stolicy Apostolskiej) regulowane przez prawo międzynarodowe i wywołujące skutki w sferze prawa międzynarodowego, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym czy w większej liczbie dokumentów, i bez względu na jego nazwę.

Nazwa „umowa międzynarodowa” jest kategorią najbardziej ogólną. Często jej synonimem jest „traktat”,

 

1. Traktat z Maastrichtpodpisany 7 II 1992 r. wszedł w życie 1 XI 1993 r.

a. wprowadzał nazwę Unia Europejska

b. zawierał plany budowy:

– unii gospodarczej

– unii monetarnej

– unii politycznej

5. Zasady ustrojowe Unii Europejskiej

a. zasada równości

b. zasada subsydiarności (pomocniczości)

c. zasada solidarnościII. Instytucje Unii Europejskiej

1. Parlament Europejski

a. członkowie są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych na pięcioletnią kadencję

– europosłowie posiadają mandaty wolne

– liczba europosłów z każdego państwa zależy od liczby jego ludności (Polska posiada 51 mandatów)

– europosłowie są reprezentantami społeczeństw a nie państw

– europosłowie posiadają immunitet

b. główną siedzibą parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale niektóre agendy pracują w Brukseli i Luksemburgu

c. funkcje Parlamentu Europejskiego

– legislacyjna – uczestniczy w tworzeniu prawa europejskiego

– sprawuje kontrolę nad działalnością pozostałych organów UE

– uczestniczy w uchwalaniu budżetu UE

2. Rada Unii Europejskiej

a. w skład Rady Unii Europejskiej wchodzą odpowiedni dla omawianej problematyki ministrowie państw członkowskich oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

b. zadania:

– stoi na straży interesów państw członkowskich i reprezentuje ich rządy

– jest głównym organem prawodawczym Unii Europejskiej

– koordynuje politykę gospodarczą państw Unii Europejskiej

– kreuje i realizuje politykę zagraniczną Unii Europejskiej

– uczestniczy w uchwalaniu budżetu

4. Rada Europejska

a. skład:

  głowy państw lub szefowie rządów państw członkowskich

– przewodniczący Komisji Europejskiej

– wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

b. kompetencje:

– określa główne wytyczne polityki Unii Europejskiej

– wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej

– podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia nowych członków i stowarzyszenia

5. Komisja Europejska

a. jest organem kolegialnym Unii Europejskiej

– składa się z 28 komisarzy – po jednym z każdego kraju członkowskiego (w tym przewodniczący oraz wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa)

– kadencja komisarzy trwa 5 lat

b. siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w Brukseli

c. kompetencje Komisji Europejskiej

– jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której przysługuje inicjatywa ustawodawcza (opracowuje projekty aktów prawnych i przedkłada je Radzie UE i Parlamentowi)

– odpowiada za bieżącą politykę UE

– egzekwowanie prawa europejskiego

– reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

a.  jest najwyższym organem sądowniczym Unii Europejskiej

b. składa się z 27 sędziów (po jednym z każdego państwa członkowskiego)

c. kompetencje

– rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi oraz między organami Unii Europejskiej

  badanie zgodności aktów prawnych wydawanych przez organy UE z traktatami

– bada zgodność umów międzynarodowych zawartych przez UE z innymi organizacjami i państwami oraz z postanowieniami traktatów

– dokonuje oficjalnej wykładni prawa unijnego

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.