s1

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy!

s3

Wycieczka do Warszawy


20.04

 Informacja dla rodziców- to jest powtórzenie i będę to traktować jako sprawdzian.

Zadnie domowe. Proszę przeczytać, nauczyć się i opracować do zeszytu temat .”Organizacje międzynarodowe” str. 168. Podaję  pojęcia –proszę wpisać do zeszytu lub wydrukować i wkleić.

Organizacje międzynarodowe-  instytucje będące uczestnikiem stosunków międzynarodowych, powstałe jako forma współpracy międzynarodowej państw z przekształcenia konferencji międzyrządowych w trwałe związki oparte na umowie wielostronnej, których głównym zadaniem jest kształtowanie współpracy państwowej w różnych dziedzinach.

Organizacje międzynarodowe dzielą się na 2 kategorie: organizacje międzynarodowe międzyrządowe (międzypaństwowe), których członkami są państwa i organizacje międzynarodowe pozarządowe, których członkami nie są państwa, lecz związki, instytucje, osoby prawne i fizyczne z różnych państw.

 

ZADANIE DOMOWE- termin odesłania  - 27 IV 2020.PROSZĘ TRZYMAĆ SIĘ TERMINÓW.

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania (na postawie działu  V w podręczniku).Proszę odpowiadać  według podanych numerów(to nie są pomyłki).

1.Przeczytaj tekst zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Ustawa a dnia 11 lutego  2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (fragment)

Art.1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia(..)

Art.4.1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka , w tym z opieką nad ni i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Przytoczone przepisy są przykładem realizowania przez państwo funkcji:

A socjalnej

B porządkowej

C gospodarczej

D administracyjnej

3.Zapoznaj się z zamieszczonymi informacjami i zaznacz  właściwe dokończenie zdania.

1. W 2003 r. obywatele polscy w referendum ogólnokrajowym wypowiedzieli się w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2. W 2010 r. Rada Gminy Dzierżoniów podjęła decyzje o dofinansowaniu zielonych szkół.

3.W 2014 r. wybrano w Polsce wójtów , burmistrzów i prezydentów miast.

4. W 2015 r. sejm uchwalił ustawę  Prawo o zgromadzeniach.

Działania typowe dla demokracji bezpośredniej dotyczy zdanie oznaczone cyfrą

A-     1,  B-2, C -3, D-4

5. Do każdej zasady ustrojowej przyporządkuj odpowiedni zapis z Konstytucji RP. Wybierz go spośród fragmentów   oznaczonych  literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwa liter.

1. Zasada suwerenności narodu      

A

B

c

D

2. zasada pluralizmu politycznego

A

B

C

D

A.     Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej

B.     Władza zwierzchnia w  Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu

C.     Organy władzy publicznej działają na postawie i w granicach prawa.

D.     Rzeczpospolita  Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych.

6. 1 Podaj nazwę organu władzy wykonawczej , który może zarządzić referendum ogólnokrajowe w Polsce. Organ władzy wykonawczej………………………………………….

6.2 Określ  ilu – co najmniej-  posłów musi  wziąć udział w głosowaniu , aby mogła zostać podjęta decyzja o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego .

Liczba posłów………………………………………

10. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe  dokończenie zdania.

„Do jego zadań należy ściganie przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu. „

Stwierdzenia dotyczy obowiązków

A -sędziego, B- ławnika, C— adwokata, D- prokuratora

12. Przeczytaj tekst zaznacz właściwe dokończeni zdania .

Korzyści wynikające z przynależności do organizacji :

- pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy

- większa możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy bądź podwyżki

- pomoc w razie dyskryminacji , przemocy czy tez niesprawiedliwego traktowania

- możliwość pomocy innym pracownikom

- możliwość skorzystania z porad ekspertów

W tekście wymieniono korzyści wynikające z przynależności do

A-    fundacji, B- stowarzyszenia, C- partii politycznej,  D- związku zawodowego

13. Wskaz dwa zdania, w których zawarte  opinie. Wypisz ich numery.

1. Współczesnym światem  rządzi reklama.

2. Reklamy przybierają różnorodne formy n. plakatu, filmu, piosenki.

3. Reklamy są  prezentowane radiu, telewizji, prasie i na bilbordach.

4. Najskuteczniejsze są  reklamy zamieszczone w Internecie.

5. Każdy, kto chce osiągnąć sukces ekonomiczny , musi skorzystać z usług agencji reklamowych.

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.