s1

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy!

s3

Wycieczka do Warszawy


Szkolny zestaw podręczników

 SZKOLNY  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA             OGÓLNEGO    W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLNICY W ROKU       SZKOLNYM 2019/2020

Klasa

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykresie

 

 

 

 

 

 

I

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

„Oto ja”

podręcznik polonistyczno-społeczny

„Oto ja” podręcznik matematyczno-przyrodniczy

 

 

K.Mucha

A. Stalmach-Tkacz

J.Wosianek

 

 

 

MAC Edukacja

 

 

 

803/1/2017

 

 

Język angielski

 

 

„Hello Explorer 1

J.Heath,

M.Mrozik,

A.Łubecka

Nowa Era

830/1/2017

 

Religia

 

„Jesteśmy dziećmi Boga”

ks. M.Wilczek

M.Baron

Wydawnictwo Świętego Krzyża w  Opolu

2/2018/I/KNC-K

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

„Oto ja”

podręcznik polonistyczno-społeczny

„Oto ja” podręcznik matematyczno-przyrodniczy

 

 

K.Mucha

A. Stalmach-Tkacz

J.Wosianek

 

 

 

MAC Edukacja

 

 

 

803/2/2018

 

 

 

Język angielski

 

 

„Hello Explorer 2

J.Heath,

M.Mrozik,

A.Łubecka

Nowa Era

830/2/2018

 

Religia

"Poznajemy naszego Boga"

 

ks M.Wilczek

Dr.E.Bem

Wydawnictwo Świętego Krzyża w  Opolu

907/3/2019

 

 

 

 

 

III

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

„Oto ja”

podręcznik polonistyczno-społeczny

„Oto ja”

podręcznik matematyczno-przyrodniczy

 

 

K.Mucha

A. Stalmach-Tkacz

J.Wosianek

 

 

MAC Edukacja

 

 

803/3/2019

 

 

Język angielski

 

 

„Hello Explorer 3

J.Heath,

M.Mrozik,

A.Łubecka

 

Nowa Era

 

830/3/2019

 

Religia

"Jezus jest z nami"

 

          J.Czerkawski

E.Kondrak

 

 

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13.

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

„Nowe Słowa na start”

 

A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

907/1/2017

 

 

Historia

 

 

 

„Wczoraj i dziś”

 

B.Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

 

Nowa Era

 

907/2/2018

 

 

Język angielski

 

 

„Junior Explorer 4”

 

M.Crawford

J.Heath

 

Nowa Era

 

837/1/2017

 

 

Matematyka

 

 

„Matematyka z plusem”

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo oświatowe

 

780/1/2017

 

 

Przyroda

 

 

„Tajemnice przyrody”

 

F.Szlajfer

M.Marko-Worłowska

J.Stawarz

 

Nowa Era

 

863/2017

 

 

Muzyka

 

 

 

„Lekcja muzyki”

M.Gromek

G.Kilbark

 

Nowa Era

 

852/1/2017

 

 

Plastyka

 

 

„Do dzieła”

 

J.Lukas

K.Onak

 

Nowa Era

 

903/1/2017

 

Informatyka

„Lubię to 4”

M.Kęska

Nowa Era

729/1/2015

 

 

Technika

„Jak to działa”

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

917/1/2017

 

Wdż

„Wędrując ku dorosłości”

red.T.Król

Rubikon

920/1/2017

 

Religia

„Miejsce pełne bogactw”

Ks.K.Mielnicki

Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

 

 

 

 

V

 

Język polski

 

 

„Nowe Słowa na start”

 

A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

907/2/2018

 

 

Historia

 

 

 

„Wczoraj i dziś”

 

G.Wojciechowski

 

Nowa Era

 

877/2/2018

 

 

Język angielski

 

 

„Junior Explorer 5”

M.Crawford

J.Heath

M.Mrozik

 

Nowa Era

 

837/2/2018

 

 

Matematyka

 

 

„Matematyka z plusem”

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo oświatowe

 

780/2/2018

 

 

Muzyka

 

 

 

„Lekcja muzyki”

 

M.Gromek

G.Kilbark

 

Nowa Era

 

852/2/2018

 

 

Plastyka

 

 

„Do dzieła”

 

J.Lukas

K.Onak

 

Nowa Era

 

902/2/2018

 

Informatyka

„Lubię to 5”

 

M.Kęska

Nowa Era

729/2/2016

 

Technika

„Jak to działa”

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

 

Biologia

„Puls życia”

M.Sęktas

J.Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

 

Geografia

„Planeta Nowa”

F.Szlafer

Z.Zaniewicz,T.Rachwał

Nowa Era

906/1/2018

 

Wdż

„Wędrując ku dorosłości”

red.T.Król

Rubikon

920/2/2018

 

Religia

"Spotkania ubogacające"”

ks.K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

„Nowe Słowa na start”

 

 

 

A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

907/3/2019

 

 

 

Historia

 

 

 

„Wczoraj i dziś”

 

B.Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

 

Nowa Era

 

877/3/2019

 

 

 

Język angielski

 

 

„JuniorExplorer 6”

 

M.Crawford

J.Heath

M.Mrozik

 

Nowa Era

 

837/3/2019

 

 

Matematyka

 

 

„Matematyka z plusem”

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

 

Nowa Era

 

780/3/2019

 

 

Geografia

 

Planeta Nowa”

R.Malarz,

D.Szczypiński

T.Rachwał

 

Nowa Era

 

906/2/2019

 

 

Muzyka

 

 

„Lekcja muzyki”

 

M.Gromek

G.Kilbach

 

Nowa Era

 

  852/3/2019

 

 

Plastyka

 

 

„Do dzieła”

 

J.Lukas

K.Onak

 

Nowa Era

 

903/3/2018

 

Informatyka

„Lubię to 6”

 

M.Kęska

Nowa Era

847/3/2018

 

Technika

„Jak to działa”

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

 

Wdż

„Wędrując ku dorosłości”

red.T.Król

M.Guziak-Nowak

Rubikon

920/3/2019

 

Religia

"Tajemnice bogatego życia”

 

ks.K.Mielnicki

E.Kondrak

Jedność

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

Biologia

„Puls życia”

 

J.Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start”

        J.Kościerzyńska

            M.CHmiel

M.Szulc

Nowa Era

907/4/2017

 

Historia

„Wczoraj i dziś”

 

S.Roszak

A.Łaszkiewicz

J.Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

 

Matematyka

 

Matematyka

 

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

Nowa Era

780/4/2017

 

Język angielski

„Teen Explorer 7”

M.Crawford

J.Heath

Nowa Era

837/4/2017

 

Muzyka

„Lekcja muzyki”

M.Gromek

G.Kilbark

Nowa Era

852/4/2017

 

Plastyka

„Do dzieła”

 

M.Ipczyńska

N.Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

 

Muzyka

„Lekcja muzyki”

M.Gromek

G.Kilbark

Nowa Era

852/4/2017

 

Informatyka

 

„Lubię to 7”

G.Kolba

Nowa Era

847/4/2017

 

Wdż

„Wędrując ku dorosłości”

 

Red.T.Król

Rubikon

920/4/2017

 

Religia

 

"Droga wspólnoty zbawionych"

ks M.Marcin

M.Baron

Wydawnictwo Świętego Krzyża w  Opolu

2/2018/I/KNC-K

 

Biologia

„Puls życia”

 

M.Jefilmow

Nowa Era

844/4/2017

 

Fizyka

„Spotkanie z fizyką”

G.Francuz-Ornat

T.Kulwik

M.Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery”

J.Kulawik,T.Kulawik,M.Litwin

Nowa Era

785/1/2017

 

Język niemiecki

„Das ist Deutsch”

 

J.Kamińska

Nowa Era

814/1/2017

 

Geografia

Planeta Nowa”

R.Malarz,

M.Szubert

T.Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start”

J.Kościerzyńska

M.CHmiel

M.Szulc

Nowa Era

907/5/2018

 

Historia

„Wczoraj i dziś”

 

R.Śniegocki

A.Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”

M.Dobrowolska

 

Nowa Era

780/5/2018

 

Język angielski

„Teen Explorer 8”

M.Crawford

J.Heath

Nowa Era

837/5/2018

 

Informatyka

 

„Lubię to 8”

G.Kolba

Nowa Era

 

847/5/2018

 

 

Wdż

„Wędrując ku dorosłości”

T.Król

M.Guziak-Nowak

Rubikon

920/5/2018

 

Religia

 

"Codzienność uczniów Jezusa-Zbawiciela"

ks M.Marcin

M.Baron

Wydawnictwo Świętego Krzyża w  Opolu

2/2018/I/KNC-K

 

Biologia

„Puls życia”

B.Sągin

A.Boczarowski

Nowa Era

844/3/2018

 

Fizyka

„Spotkanie z fizyką”

G.Francuz-Ornat

T.Kulwik

M.Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery”

J.Kulawik,T.Kulawik,M.Litwin

Nowa Era

785/2/2018

 

Geografia

Planeta Nowa”

T.Rachwał

D.Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

 

Język niemiecki

 

Das ist Deutsch”

J.Kamińska

Nowa Era

814/2/2018

 

WOS

„Dziś i jutro”

J.Janicka

A.Janicki

T.Maćkowski

 

Nowa Era

874/2017

 

 

    Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2019/ 2020  został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu   ……………………….Uchwałą numer …………                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.