s1

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy!

s3

Wycieczka do Warszawy


15-16.06

Dzień dobry. Przesyłam notatki do 2 tematów.  Proszę przepisać i pouczyć się. Proszę zapoznać się z diagramem na stronie 251 i zastanowić nad takim układem społeczeństwa II RP. Czy teraz jest tak samo?

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.

1. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski

a. liczba ludności

– po odzyskaniu niepodległości – 27 mln

– w 1939 r. – 35 mln

b. stosunkowo niski poziom urbanizacji

urbanizacja - proces społeczny i kulturowy polegający na intensywnym rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu się ich obszarów, zwiększaniu się udziału ludności miejskiej w stosunku do ogółu zaludnienia oraz wzroście ich znaczenia w gospodarce.–

– Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców

– 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców

2. Mniejszości narodowe w Polsce międzywojennej

a. obywatele narodowości polskiej stanowili 69% ogółu mieszkańców

b. mniejszości narodowe wg spisu ludności z 1921 r. wynosiły 31%

Ukraińcy – 14%

Żydzi – 10%

Białorusini – 4%

Niemcy – 4%

– inni – 1%

3. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych

a. w Polsce w różnych okresach stosowana dwie koncepcje polityki wobec mniejszości narodowych:

asymilacja - upodabnianie się, np. pod względem narodowościowym, polegające na przyswojeniu sobie kultury innego narodu.

 

politykę asymilacji   narodowościowej – zmierzała do polonizacji słowiańskich mniejszości narodowych

politykę asymilacji państwowej – polegała na budowaniu więzi między państwem polskim a mniejszościami bez ich wynaradawiania.

b. na zaostrzenie stosunków z ludnością ukraińską miała działalność terrorystyczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)

c. przejawy antysemityzmu w Polsce międzywojennej

antysemityzm - postawa wrogości wobec Żydów ze względów narodowościowych oraz nazwa poglądów, które ją uzasadniają; wyrazem antysemityzmu są prześladowania i dyskryminacja osób narodowości żydowskiej i pochodzenia żydowskiego;

– wobec Żydów szczególnie wrogo był nastawiony Obóz Narodowo Radykalny (ONR)

– zjawisko getta ławkowego – wyznaczanie dla żydowskich studentów odrębnych miejsc

– stosowanie tzw. numerus clausus – polegało na ograniczaniu liczby przyjmowanych studentów narodowości żydowskiej

– dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność żydowską

4. Struktura społeczna II Rzeczypospolitej

– chłopi – 55%

– robotnicy – 27,5%

– przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy – 11%

– wielcy przedsiębiorcy – 5%

– ziemianie 0,5%

5. Rozwój edukacji

a. stan alfabetyzacji społeczeństwa polskiego na początku istnienia II Rzeczypospolitej

– czytać potrafiło ok. 70-60% obywateli odrodzonego państwa

analfabetyzm nie występował tylko na ziemiach dawnego zaboru pruskiego

b. w 1932 r. została przeprowadzona przez ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza reforma oświaty

– wprowadzono obowiązek szkolny na poziomie szkoły powszechnej (podstawowej)

– ujednolicono system oświaty

– zmodernizowano programy nauczania

c. tylko część uczniów mogła kontynuować naukę w szkołach średnich- była płatna

d. w II Rzeczypospolitej działały 32 szkoły wyższe

Temat : Osiągnięcia II Rzeczypospolitej.

Bardzo proszę zapoznać się z ikonografia do tego tematu , obejrzeć wszystkie ilustracje w  podręczniku i napisać w zeszycie pojęcia :awangarda, impresjonizm.Proszę zwrócić uwagę na polskie osiągniecia w dziedzinie techniki.

1. Sukcesy polskich uczonych

a. Tadeusz Kotarbiński – filozofia-

Filozofia - termin z języka greckiego (philéō „miłuję", sophía „mądrość"  - „umiłowanie mądrości") - oznaczający systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążenie do ich poznania oraz co całościowego zrozumienia świata.

b. Florian Znaniecki – socjologia- najprościej -  nauka o społeczeństwie

c. Ignacy Mościcki – chemia

d. wybitni polscy matematycy (lwowska szkoła matematyczna):

– Hugon Steinhaus

– Stefan Banach

2. Literatura polska okresu międzywojennego

a. wybitni pisarze dwudziestolecia międzywojennego

Stefan Żeromski

Władysław Reymont – w 1924 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi

– Zofia Nałkowska

– Maria Dąbrowska

b. pisarze awangardowi:

Witold Gombrowicz

– Bruno Schulz

– Bruno Jasieński

Stanisław Ignacy Witkiewicz – przedstawiciel tzw. katastrofizmu

c. w poezji dużą rolę odgrywali twórcy skupieni w redakcji pisma „Skamander”

Julian Tuwim

Antoni Słonimski

– Jan Lechoń

d. główne nurty i kierunki literatury polskiej okresu międzywojennego:

awangarda

ekspresjonizm

katastrofizm

3. Malarstwo i architektura

a. główne kierunki w polskim malarstwie międzywojennym:

impresjonizm – Józef Mehoffer i Leon Wyczółkowski

formizm – Tytus Czyżewski

b. dużą popularnością cieszyła się twórczość Wojciecha Kossaka – malarstwo historyczne

c. w architekturze dominował

funkcjonalizm

modernizm

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.